Politika varstva in zasebnosti in piškotkov

Politika varstva in zasebnosti in piškotkov

I. Veljavnost, sprejem in uporaba Politike varstva zasebnosti in piškotkov

1. člen

Ta Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta: gourmet-lj.si, šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Kupec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta sklene eno izmed pogodb (v nadaljevanju: kupec).

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov.

Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo te Politike varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

II. Varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnosti

2. člen

Uporabnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval ob prijavi.

Z osebnimi podatki, zbranimi na spletnem mestu, upravlja javni zavod Turizem Ljubljana. Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 01.10.2017.

Ponudnik (zavod Turizem Ljubljana) in njegov pogodbeni obdelovalec (Futura DDB d.o.o.), osebne podatke, s katerimi se seznanita za uresničevanje razmerja med uporabnikom in ponudnikom ali v zvezi z njim, varujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

III. Namen zbiranja osebnih podatkov

3. člen

Ponudnik in pogodbeni obdelovalec zbirata in obdelujeta osebne podatke uporabnikov z namenom obveščanja uporabnikov o novostih in novicah povezanih s turistično dejavnostjo mesta Ljubljana.

4. člen

Spletno mesto zbira naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • ulico, mesto in poštno številko kraja bivanja;
 • državo bivanja;
 • elektronski naslov.

Pri nakupu na spletnem mestu ponujenih storitev se prav tako zbirajo naslednji podatki kupcev:

 • želeni način izbire dostave (osebni prevzem ali po pošti);
 • morebitne opombe uporabnika;
 • število udeležencev in njihova starostna skupina;
 • jezik vodenja:
 • mesto odhoda.

Pri registraciji na spletnem mestu se zbirajo tudi:

 • vzdevek;
 • elektronski naslov;
 • geslo za dostop do aplikacije.
V skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta gourmet-lj.si, ponudnik ne zbira podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice, saj le-te zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

IV. Upravljanje z osebnimi podatki, trajanje hrambe podatkov in njihova pogodbena obdelava

5. člen

Podatki se shranjujejo v bazi, ki je upravljana v skladu z uredniško politiko Zavoda Turizem Ljubljana in v skladu z varnostno politiko podjetja Futura DDB d.o.o., tekom trajanja razmerja med uporabnikom in ponudnikom in še 5 let po prenehanju njunega razmerja. Podatki, ki jih uporabnik vpiše ob registraciji, se shranjujejo ves čas, dokler ima uporabnik status registriranega uporabnika in še 3 mesece po prenehanju tega statusa.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih podatkov iz baze. Podatki se po izbrisu ne shranjujejo v bazi. Ponudnik o zahtevi odloči v roku 8 delovnih dni. Uporabnik poda zahtevo za izbris svojih podatkov tako da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@visitljubljana.si.

6. člen

Ker morajo biti (skladno z ZVOP-1) vprašanja pogodbene obdelave osebnih podatkov med ponudnikom in pogodbenim obdelovalcem urejena s pisno pogodbo, ponudnik in pogodbeni obdelovalec na tem mestu v pisni obliki urejata tudi medsebojno razmerje glede te obveznosti.

Skladno z določili ZVOP-1 ima uporabnik pravico pri ponudniku preveriti pravilnost izvajanja zavarovanja in obdelovanja osebnih podatkov. Uporabnik mora z zahtevo za pregled prostorov in opreme vsaj 5 delovnih dni vnaprej napovedati. Zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe ponudnika oziroma na način kot je opredeljeno v varnostni politiki pogodbenega obdelovalca.

V. Zavarovanje osebnih podatkov

7. člen

Varovanje podatkov zagotavlja podjetje Futura DDB d.o.o.. Podjetje podatkov ne bo predajalo tretjim osebam in jih bo varovalo v skladu s svojo varnostno politiko. Uporabnik bo v bazo vključen šele po potrditvi s klikom na potrditveno povezavo v elektronskem sporočilu, ki bo poslano na njegov elektronski naslov.

Vsako elektronsko sporočilo, ki ga bo uporabnik prejel v sklopu elektronskega obveščanja (newsletter) s strani urednikov spletnega mesta Gourmet Ljubljana, bo vsebovalo povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil.

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

VI. Uporaba piškotkov

8. člen

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):

 • piškotki za analitične namene;
 • piškotek za zagotavljanje pravilnega delovanja spletne strani.
Določene vsebine se prilagodijo za določenega uporabnika, analiza obiska spletnega mesta omogoča stalno izboljševanje spletnega mesta.

Uporabnik uporabo piškotkov bodisi dovoli, bodisi zavrne, svojo izbiro lahko naknadno tudi spremeni. V kolikor zavrne uporabo piškotkov, spletno mesto v brskalniku ne bo naložilo nobenega trajnega piškotka, razen lastnih piškotkov, s katerimi se analizira obiskanost spletnega mesta. V tem primeru uporabniku ne bo moč zagotoviti uporabe spletnega mesta v celoti.

Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve je razviden iz naslednje tabele:

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
_ga Google Analytics 2 leti Namenjen razlikovanju obiskovalcev (števila obiskov, prvega in zadnjega obiska).
_gat_gtag Google Analytics 1 minuta Namenjen omejevanju števila poslanih zahtevkov.
_gid Google Analytics 24 ur Namenjen razlikovanju obiskovalcev.
ljubljana_gourmet_session Gourmet Ljubljana
XSRF-TOKEN Varnost

9. člen

Spletno mesto uporablja elemente drugih ponudnikov, ki prav tako uporabljajo piškotke, za katera pa so pravila uporabe urejena skladno z njihovo politiko uporabe piškotkov. In sicer vsebujejo elemente drugih ponudnikov.

 • Facebook-ov gumb »Všeč mi je«;
 • Gumb »Tweet«;
 • Gumb »Google +1«.

VII. Končne določbe

10. člen

Ta Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja od 01.10.2017.