Ljubljanska kakovost

Znak ljubljanske kakovosti prejmejo najboljše restavracije, gostilne in slaščičarne v Ljubljani in okolici. Kulinarično ponudbo vsaki dve leti oceni strokovna komisija.

KAKO POTEKA OCENJEVANJE?
Ljubljanska kakovost je projekt Turizma Ljubljana, namenjen ocenjevanju turistične ponudbe. Strokovna komisija gostinsko ponudbo ocenjuje po skrbno pripravljenih kriterijih ter po metodi "skritega gosta". Najbolje ocenjeni lokali prejmejo Znak ljubljanske kakovosti.

KDO SO DOBITNIKI ZNAKA KAKOVOSTI?
Strokovna komisija ocenjuje kakovost ponudbe, kakovost storitev, urejenost lokalov ter razmerje cena/kakovost. Med dobitnicami Znaka ljubljanske kakovosti poleg vrhunskih restavracij lahko najdete tudi vrsto cenovno dostopnejših restavracij, tradicionalnih slovenskih gostiln ter slaščičarn.

Več o znaku Ljubljanska kakovost

Food Fork